Psychomotorische therapie

Psychomotoriek richt zich op meer dan alleen maar fijne en grofmotorische problemen.
Het is een koppeling tussen geest en bewegen. Motoriek en beweging wordt als ingangspoort gebruikt om verandering bij het kind teweeg te brengen, zowel op motorisch, cognitief als emotioneel vlak.

Psychomotorische therapie kan van toepassing zijn bij kinderen (tussen 4 en 16j) die kampen met ...

  • Leermoeilijkheden en niet schoolrijp zijn
  • Lateralisatieproblemen en moeilijkheden met automatiseren
  • Problemen met ruimtelijke oriëntatie en ruimtelijk visuele vaardigheden
  • Schrijfmotorische problemen
  • Fijn en grofmotorische problemen
  • Visuomotorische problemen
  • Moeilijkheden met plannen en organiseren
  • ...