Stottertherapie

Bij het spreken dient een onderscheid gemaakt te worden tussen normale en niet-normale onvloeiendheden.

Normale onvloeiendheden maken deel uit van ieders spraakpatroon en kenmerken zich door haperingen die op een ontspannen wijze worden gemaakt, zoals:
• Valse starts: “Ik bedoel …ik mm…doe jij het maar”.
• Pauzes: “Ik ben …eh… naar oma geweest”.
• Ontspannen herhalingen van een lettergreep : “Boe-boe-boekenkast”

Onvloeiendheden zijn abnormaal als ze heel veel voorkomen in de spraak of als de onderbrekingen en herhalingen met spanning gepaard gaan. Abnormale onvloeiendheden, hetgeen men stotteren noemt, kunnen tot uiting komen op volgende wijze:
• Snelle, veelvuldige herhalingen
Verlenging van een klank :” nnnnnnnneen”
Blokkeringen op een klank waarna een gespannen stilte volgt “ k…..at.”
Bovenstaande voorbeelden behoren tot het primair stottergedrag. Vaak ontwikkelt een kind op (on)bewuste wijze allerlei trucjes om aan deze stottermomenten te ontsnappen.
Het kan gaan om het dicht knijpen van ogen, hoofdbewegingen, stampen, verminderd oogcontact, maar ook minder praten, veinzen dat men het antwoord niet weet, … Dit alles noemt men secundair stottergedrag.

Vermijd goedbedoelde uitspraken  als “Neem rustig adem”, “Zeg het nog een keer”, …
Deze zullen enkel meer frustratie bij het kind opwekken en het stotteren verergeren. Hierdoor is bij een goede stottertherapie nauwe samenwerking met de omgeving van cruciaal belang. 

Indien men zich zorgen maakt omtrent het spreekgedrag van het kind, is het steeds raadzaam een stottertherapeute te raadplegen. Deze zal bepalen of behandeling nodig is, of dat enkele follow–up sessies met specifieke tips naar de ouders toe volstaan.

NIEUW in ons aanbod: groepstherapie voor kinderen met stotteren. Zowel voor kleuters als kinderen uit de lagere en secundaire school bestaat deze mogelijkheid vanaf 2017 binnen ons centrum. 

1 februari 2017 start deze groepstraining voor het eerst, specifiek gericht op peuters en kleuters. Meer informatie kan u vinden in de flyer. Bij voldoende interesse kan er een tweede groepstraining starten voor lagere schoolkinderen en zelfs voor tieners. 

In deze periode zal eveneens een oudergroep georganiseerd worden. Startdatum van deze oudergroep wordt nog bekend gemaakt!