Cognitieve gedragstherapie

 

Naast ons eerstelijns aanbod, voorzien we eveneens in specialistische behandeling in geval van ernstigere klachten. De klinisch psycholoog kan bij deze behandeling de keuze maken om vanuit een psychotherapeutische invalshoek te vertrekken. Binnen MUDICO kiezen we ervoor om te vertrekken vanuit de cognitieve gedragstherapie, omdat deze één van de therapiestromingen is die wetenschappelijk het meest werd onderzocht op effectiviteit.

In cognitieve gedragstherapie gaan we kinderen leren om hun gedrag bij te sturen op basis van inzicht in de relatie tussen een gebeurtenis en interne processen (denken en voelen) die bepaald gedrag aansturen en de gevolgen hiervan. Wanneer kinderen erin slagen hun gedrag bij te sturen, boeken ze ook vooruitgang op andere ontwikkelingsdomeinen. We leren kinderen andere manieren van denken ontwikkelen, technieken om hun emoties op een meer adequate manier te beheersen en nieuwe vaardigheden om situaties op een andere manier aan te pakken.

Bij sommige problemen kan het veel efficiënter zijn om met de omgeving van het kind te werken in plaats van met het kind zelf. De ouders of de school kunnen dan expliciet aangestuurd worden in hoe ze een bepaald probleem kunnen aanpakken.

Cognitieve gedragstherapie is bij uitstek aangewezen in het geval van gedragsproblemen (agressie, opstandig gedrag, ADHD), angst – en depressieve klachten (trauma, fobie, negatief zelfbeeld) en lichamelijke klachten die medisch onverklaarbaar zijn (buikpijn, bedplassen, …).