Eerstelijnszorg

Niet elke klacht vraagt een doorgedreven multidisciplinaire of specialistische behandeling. Wanneer de klacht nog in een vroeg stadium, dan volstaat wellicht een kortdurende begeleiding (gemiddeld 8 sessies). Binnen Mudico werken we hiervoor met een kortdurende behandeling gebaseerd op het KOP-model. Dit model heeft reeds lang zijn waarde bewezen in de Nederlandse eerstelijnspsychologie. Deze methode blijkt erg effectief te zijn en zorgt in 55 - 60 % van de aanmeldingen voor voldoende verbetering. Wanneer een kortdurende behandeling toch onvoldoende effectief zou zijn gebleken, dan start er een meer gespecialiseerde (multidisciplinair) traject

MUDICO zet in op een laagdrempelig aanbod, door zowel indviduele trajecten als groepstrainingen aan te bieden.