Diagnostiek

De ontwikkeling van kinderen en jongeren kan ouders en leerkrachten soms zorgen baren. Bij vermoedens van een leer- of ontwikkelingsstoornis kan u bij MUDICO terecht voor gespecialiseerd onderzoek.

 

Vanuit onze visie om handelingsgericht te werken, bekijken we tijdens de intake samen met u de problemen die zich voordoen, de vragen van u als ouders en van de eventuele verwijzer, de hypotheses die getoetst dienen te worden en bespreken we met u welke onderzoeken mogelijk zijn. Labelen mag immers geen doel op zich zijn, maar moet bijdragen aan de behandeling in ruime zin van de leer-/ontwikkelingsproblemen.

 

Multidisciplinair werken dragen we ook binnen het diagnostische werkveld hoog in het vaandel: indien geïndiceerd, zal u worden doorverwezen naar de logopediste of psychomotorisch therapeute voor een evaluatie van deze vaardigheden. Ook de samenwerking met een ervaren kinderpsychiater behoort tot ons aanbod. De verschillende disciplines overleggen op regelmatige basis.

 

In het diagnostisch traject maken we gebruik van wetenschappelijk onderzochte en up to date instrumenten. We engageren ons om ook onze diagnostische kennis steeds verder -wetenschappelijk onderbouwd- uit te breiden.

 

Na afloop van het onderzoek vindt er een adviesgesprek plaats, waarbij de bekomen gegevens besproken worden en bekeken wordt welke opvolging helpend kan zijn voor u. Dit kan een voorstel zijn tot individuele psychotherapie, groepstraining, mediatietherapie, logopedische of psychomotorische therapie, een schooloverleg,.. .