Oromyofunctionele stoornissen

De spieren in en rond je mond bepalen voor een groot gedeelte de stand van je gebit. Afwijkende mondgewoonten kunnen het evenwicht tussen deze spieren verstoren en negatieve gevolgen hebben voor je tanden. Met behulp van een orthodontische behandeling kan de stand van je kaak en tanden verbeterd worden. Voor een blijvend resultaat is het echter ook belangrijk dat de oorzaak van de scheefstand van de tanden weggenomen wordt. Logopedisten zijn opgeleid om dit schadelijk spiergebruik af te leren en goede mondgewoonten aan te brengen.

DUIM-, VINGER- EN/OF SPEENZUIGEN

Langdurig zuigen op de duim, vinger(s) en/of speen kan een negatieve invloed hebben op de stand van de tanden en de vorm van de kaak. Het kan tevens leiden tot andere afwijkende mondgewoonten en een afwijkende articulatie.

OPEN MONDGEDRAG EN MONDADEMEN

Bij open mondgedrag is de mond gedurende de dag regelmatig open in rust (bv. tijdens tv kijken). Dit gaat veelal gepaard met mondademen. Bij iemand die voortdurend door de mond ademt in plaats van door de neus, verdwijnen de gunstige eigenschappen van de neusademing (bevochtigen, verwarmen en reinigen van de ingeademde lucht). Mondademen heeft bovendien negatieve gevolgen voor de stand van de kaak en tanden, maar ook voor de algemene lichaamshouding.

AFWIJKENDE TONGPOSITIE IN RUST EN TIJDENS HET SLIKKEN
Bij een afwijkende tongpositie in rust ligt de tong tegen of tussen de tanden of op de mondbodem. Dit kan de stand van de tanden en/of de vorm van de kaak sterk negatief beïnvloeden. Een afwijkende tongpositie in rust gaat vrijwel altijd gepaard met afwijkend slikgedrag, waarbij de tong tegen of tussen de tanden geperst wordt tijdens het slikken. Er kan ook te veel of te weinig spanning zijn in de spieren rond de mond.

GEVOLGEN VOOR DE ARTICULATIE

In combinatie met afwijkende mondgewoonten zien we vaak ook een afwijkende articulatie. De tong komt dan tussen of tegen de tanden bij de uitspraak van de letters s, z, t, d, l en n. Dit wordt vaak ook “slissen” of “lispelen” genoemd.