Depressie

Steeds meer kinderen en jongeren krijgen te maken met een depressie, een stoornis in de stemming. Iedereen heeft wel eens zo’n dag of periode, waarop je je minder gelukkig voelt dan anders. Depressie gaat echter gepaard met de aanhoudende aanwezigheid van negatieve gevoelens, die erg hardnekkig en heftig kunnen zijn. Het lijkt dan alsof die gevoelens de controle van je overnemen. Sombere en negatieve gedachten nestelen zich in je hoofd, het lijkt alsof je onophoudelijk piekert en je energie en interesse om dingen te doen die je graag doet lijken steeds te minderen.  Kinderen en jongeren die kampen met een depressie hebben last van een erg laag zelfbeeld en kunnen moeilijk nog positieve dingen over zichzelf benoemen. Sommigen van hen zouden er zelfs liever niet meer zijn. De meeste symptomen van depressie zijn erg duidelijk herkenbaar, anderen kunnen eerder verwarring veroorzaken. Iedereen heeft ook een verschillende manier waarop de depressie tot uiting komt. Sommigen zonderen zich af, anderen zijn eerder prikkelbaar of kunnen zich minder concentreren op school.

Bij MUDICO ga je samen met je therapeut op weg om je depressieve symptomen te herkennen en zicht te krijgen op de oorzaak ervan. Aan de hand van cognitief-gedragstherapeutische technieken wordt met ieder kind of jongere een individueel proces aangegaan waarbij gezocht wordt naar de beste manier om uit de negatieve spiraal te geraken en wat meer grip te krijgen op jezelf en je binnenkant. We gaan op zoek naar manieren om je emoties beter onder controle te krijgen, je negatieve gedachten te helpen ombuigen en hoe je problemen actief kan aanpakken. We helpen je terug in jezelf te geloven!