Hechtingsproblemen

Tijdens het opgroeien, ontwikkelt zich bij het jonge kind ok de vaardigheid tot veilige hechting. Dit wil zeggen dat kinderen zich veilig en vertrouwd voelen in relatie tot hun ouders en hen als veilige uitvalsbasis ziet om de wereld te ontdekken. Ouders zijn dan emotioneel beschikbaar voor het kind en kunnen zich adequaat afstemmen op hun basisbehoeften.

Echter, door toedoen van diverse redenen of risicofactoren, kan deze hechtingsrelatie moeilijk of niet op gang komen, of kan de reeds bestaande veiligheid in de relatie doorbroken of gekwetst worden. In dat geval spreken we van een onveilig hechtingspatroon. Kinderen die met dergelijke kwetsbaarheid opgroeien, zullen in hun latere ontwikkeling en in hun manier van relaties aangaan de littekens hiervan dragen.

Als jongere met een bedreigde hechting kan je bijvoorbeeld het gevoel hebben dat je niemand echt kan vertrouwen, of dat je een patroon van aantrekken en afstoten hanteert richting belangrijke personen in jouw omgeving. Kortom, je merkt dat het aangaan van relaties geen evidentie blijkt.

In MUDICO ga je samen met je therapeut op pad om te zoeken naar de verklaring voor deze moeilijkheden in contact/ relaties aangaan, en wat precies gemaakt heeft dat je littekens hebt opgelopen in je ontwikkeling. We zorgen er samen voor dat je genoeg vaardigheden ontwikkelt om terug adequate stijlen van communiceren en contact maken te leren hanteren.