Opvoedingsondersteuning

De opvoeding van een kind is een mooie maar soms ook lastige taak. Binnen Mudico gaan we samen met ouders op zoek hoe zij terug meer invloed kunnen uitoefenen op het gedrag van hun kinderen. Wij maken gebruik van het gedragstherapeutisch kader, dat ouders kan helpen om meer zicht te krijgen op processen en factoren in verband met opvoeden. Vanuit dit kader gaan we samen met ouders op pad om stap voor stap deze processen te beïnvloeden zodat ouders terug meer invloed hebben op het gedrag van hun kind.