Autismespectrumstoornis

Autismespectrumstoornis (ASS) is een ontwikkelingsproblematiek en manifesteert zich als een van de meest complexe stoornis bij kinderen. Deze stoornis verstoort meerdere ontwikkelingsdomeinen en noemt men pervasief omdat ze zo ingrijpend is. Net omdat deze ontwikkelingsproblematiek zich zo verschillend uit, maakt het voor de omgeving vaak niet makkelijk om deze signalen te herkennen en ermee om te gaan. Hoe vroeger er ASS vastgesteld wordt bij een kind, hoe sneller men de omgeving en het kind op elkaar kunnen afstemmen om het kind te helpen ontwikkelen. Het diagnosticeren van ASS vergt een zorgvuldige expertise. 

Binnen Mudico werken we met de meest valide en betrouwbare testinstrumenten. Recent werd de ADOS-2 (Autisme diagnostisch observatie schema) aangekocht. Dit gestandaardiseerd observatie-instrument gaat de communicatie, de sociale interactie en het verbeeldend spel na bij een kind en kan alleen worden afgenomen door een getrainde onderzoeker. Omdat het krijgen van een diagnose en het opvoeden van een kind met een ontwikkelingsstoornis geen makkelijke opgave is, bieden we binnen ons centrum een begeleiding op maat aan. Elke ontwikkelingsstap gaat vaak met problemen gepaard. Door een aangepast gezinsleven uit te bouwen kan het kind met een ontwikkelingsstoornis heel wat ontwikkelingsstimulansen krijgen, waardoor het zijn zelfsturing, zelfredzaamheid en sociale weerbaarheid kan verhogen.

We bundelen expertise en vergroten het aanbod in een ambulante setting. Bij de diagnostiek en behandeling van ontwikkelingsproblemen spelen meerdere factoren een rol. Daarom is een multidisciplinaire aanpak belangrijk.