ADHD

 ADHD is een ontwikkelingsstoornis. Klachten zijn aandachtsproblemen en problemen met het gedrag, zoals hyperactiviteit en impulsiviteit. Dergelijke problemen kunnen een ernstige impact hebben op de ontwikkeling van het kind, meer bepaald op het schools functioneren, het gezinsfunctioneren en/of op het sociaal functioneren. 

Helaas heerst er een wat negatief imago over ADHD. Kinderen worden vaak ten onrechte bestempeld als “stout” of meteen in verband gebracht met ernstig probleemgedrag. Hierdoor heeft men de neiging om hulp uit te stellen. Dit is volledig ten onrechte! ADHD is immers een ontwikkelingsstoornis en net zoals bij alle ontwikkelingsstoornissen is het erg belangrijk om zo vroeg mogelijk in te grijpen. Des te vlugger we de omgeving kunnen afstemmen op de problematiek, des te makkelijker het voor iedereen wordt, niet in het minste voor het kind zelf. 

De term ADHD wordt nog al eens te pas en te onpas gebruikt. Soms krijgen kinderen de diagnose al door een leerkracht of na een consultatie van 15 minuten bij een arts. Dit is niet correct. ADHD is een complexe problematiek en de diagnose kan enkel gesteld worden in een gespecialiseerd en multidisciplinair team. Binnen Mudico beschikken we gelukkig over een dergelijk team. 

Over de diagnostiek en behandeling van kinderen en jongeren met ADHD bestaan goede wetenschappelijk onderbouwde richtlijnen. De Belgische Hoge GezondheidsRaad publiceerde deze richtlijnen in 2013. Binnen Mudico trachten we deze richtlijnen, in de mate dat de individuele situatie van het kind dit toelaat, zo goed mogelijk op te volgen. 

Dit houdt in dat we voorrang geven aan het trainen van de omgeving zoals ouders en leerkrachten, dat we individuele interventies met de kinderen beperken tot datgene wat aangetoond werd in onderzoek dat werkt zoals zelfcontrole - trainingen. Medicatie zetten we enkel in bij ernstige ADHD - klachten of wanneer dat voorgaande interventies onvoldoende effect hebben gehad.