Tarieven

MUDICO werkt aan volgende tarieven. Voor informatie omtrent terugbetaling, raadpleeg uw behandelend therapeut.

KINDERPSYCHIATER:

Voor de sessies bij de kinderpsychiater is er de mogelijkheid om te betalen via bancontact of Payconiq.

 • Kinderpsychiatrisch consult (60 min): €205,91 (€197,23 euro wordt terugbetaald door het ziekenfonds)
 • Kinderpsychiatrische opvolging: €98,11 (€89,43 euro wordt terugbetaald door het ziekenfonds)

PSYCHOLOGEN:

Sessies bij de psycholoog worden per sessie contant vergoed. Sommige therapeuten voorzien bancontact of payconiq. Vraag dit na bij uw behandelend therapeut.

Vanaf 1 februari 2018 gelden hiervoor onderstaande tarieven:

 • Intake of kennismakingsgesprek (60 min): €65 
 • Gesprek (90 min) (bv. adviesgesprek na onderzoek): €87,5 
 • Individuele behandeling (45 min): €60
 • Diagnostische sessie (60 min): €75  ; met uitzondering van volgende specifieke situaties 
   • Intelligentie-onderzoek (120 min): €160  
   • Aandachtsonderzoek (enkelvoudig, 75 min): €95
   • Observatie i.k.v. autisme (ADOS): €105 - (vanaf 1/4/2017)
 • Overleg of consultatie op verplaatsing: €75 

Opgelet: voor verplaatsingen vanaf 30km wordt een kilometervergoeding aangerekend.

 • Groepstherapeutische sessie (variabel): €40 
 • Eenmalig uitgebreide verslaggeving na diagnostisch onderzoek: €60 

LOGOPEDISTEN:

Vanaf 1 januari 2019 gelden hiervoor onderstaande nieuwe tarieven. 

Sessies bij de logopediste worden meestal verrekend via factuur. 

 • Logopedisch onderzoek (30 min): €32,20 
 • Logopedische evolutie onderzoek (60 min): €45,90 
 • Logopedische behandeling in kabinet (30 min): €23,60 
 • Logopedische behandeling in kabinet (60 min): €47,40 
 • Schooloverleg: €55 (geen tegemoetkoming)
 • Diagnostiek leerproblemen 16+: dyslexie: €280 (verkorte vorm, € 140), dyscalculie €140. (geen tegemoetkoming)

Voor de logopedische therapie is in veel gevallen terugbetaling mogelijk via het RIZIV, die bedraagt ongeveer 75% van het honorarium (of 90% voor mensen met het WIGW-statuut). Terugbetalingstarieven binnen de aanvullende verzekering worden door de mutualiteiten zelfstandig bepaald, en kunnen dus zeer verschillend zijn van mutualiteit tot mutualiteit. Om de voorwaarden van deze aanvullende verzekering te kennen, kan u zich dus best informeren bij uw eigen mutualiteit.

VORMINGEN: 
Vormingen worden gegeven op vraag.