Kinderpsychologen

Xanne Bocken

Terug naar overzicht

Xanne Bocken (°1988) studeerde in 2013 af aan de VUB als Master in de Klinische Psychologie (optie Orthopsychologie). Tijdens haar stage in UZ Jette in het COS (Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen) heeft ze haar verder kunnen ontwikkelen in diagnostiek van ontwikkelingsstoornissen bij kinderen en adolescenten. Onmiddellijk na haar studie is ze aan de slag gegaan binnen de Integrale Jeugdhulp, waar ze is gaan specialiseren in kinderen met ASS, ADHD en gedragsproblemen. Xanne haar passie voor intermenselijke relaties motiveren haar om haar kennis voortdurend uit te breiden. De ACT-opleiding (Acceptance and Commitment Therapy) die ze onlangs gevolgd heeft, geven haar weer een nieuwe kijk en nieuwe tools om de noden van haar cliënten nog beter tegemoet te kunnen komen. Op dit moment volgt ze de gedragstherapeutische opleiding voor kinderen en jongeren (KUL).

Binnen MUDICO focust zij zich voornamelijk op eerstelijnshulp en specialiseert zij zich in diagnostiek en begeleiding van kinderen en jongeren met ASS, ADHD, gedragsproblemen en eetproblemen. Xanne werkt zowel met kinderen als met jongeren en richt zich ook naar ouders die problemen ervaren met hun kind en op zoek zijn naar handvatten in de opvoeding en/of de aanpak van de problemen.

Xanne is als psycholoog erkend door de psychologencommissie (882113079) en is aangesloten bij de VVKP en BFP.