Kinderpsychologen

Xanne Bocken

Terug naar overzicht

Xanne Bocken (°1988) studeerde in 2013 af aan de Vrije Universiteit Brussel als Master in de Klinische Psychologie (optie Orthopsychologie). Tijdens haar stage in UZ Jette in het COS (Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen) heeft ze haar verder kunnen ontwikkelen in diagnostiek van ontwikkelingsstoornissen bij kinderen en adolescenten. Onmiddellijk na haar studie is ze aan de slag gegaan binnen de Integrale Jeugdhulp, waar ze is gaan specialiseren in kinderen met ASS, ADHD en gedragsproblemen. Op dit moment werkt Xanne ook in het COS Leuven waar ze diagnostiek bij kinderen van 0-6 jaar uitvoert. Haar haar passie voor intermenselijke relaties motiveren haar om haar kennis voortdurend uit te breiden.  In 2014 volgde ze de ACT-opleiding (Acceptance and Commitment Therapy) en sinds 2019 is ze afgestudereerd als gedragstherapeute aan de KU Leuven om nog beter tegemoet te kunnen komen aan de noden van haar cliënten. 

Binnen MUDICO focust zij zich voornamelijk op tweedelijnshulp en specialiseert zij zich in diagnostiek en begeleiding van kinderen en jongeren met ASS, ADHD, gedragsproblemen en eetproblemen. Xanne werkt zowel met kinderen als met jongeren en richt zich ook naar ouders die problemen ervaren met hun kind en op zoek zijn naar handvatten in de opvoeding en/of de aanpak van de problemen.

Xanne is als psycholoog erkend door de psychologencommissie (882113079) en is aangesloten bij de VVKP en BFP, Eetexpert en de Vlaamse Vereniging voor Gedragstherapie.