Maatschappelijk werker

Dimitri Das

Terug naar overzicht

Dimitri Das (°1982) studeerde af in 2008 aan de Katholieke Hogeschool Leuven in de richting
maatschappelijk werk. Tijdens zijn opleiding deed hij stage binnen JAC Limburg en de Centra voor
Alcohol- en andere Drugproblemen (CAD Limburg, ondertussen ZorgGroep Zin vzw). Meteen na het
afstuderen ging hij aan de slag als preventiewerker binnen de CAD. Naast expertise in
middelengebruik was er een bijzondere interesse voor gedragsverslavingen, meer specifiek voor de
thema’s gokken en gamen. Samen met collega’s stond hij aan de wieg van de ontwikkeling van
verschillende lespakketten. Gedurende zijn loopbaan binnen CAD groeide de interesse voor het
werken met jongeren die op een risicovolle of problematische manier gamen. Vanuit het
jongerenteam binnen CAD kreeg hij de specifieke opdracht om jongeren samen met hun gezin te
begeleiden. Vanuit de passie in het werken met risicovolle gamers ontwikkelde hij samen met een
collega het aanbod van Rebootkampen.
Sinds 2020 werkt Dimitri voor Ligant, het Limburgs netwerk Geestelijke Gezondheidszorg voor
kinderen en jongeren. Hij maakt deel uit van Connect, de deelwerking die zich richt op
vroeginterventie, vroegdetectie bij risicovol middelengebruik en gamen of jongeren die een risico
lopen op het doormaken van een (eerste) psychose.
Vanuit de interesse in het werken met gezinnen vatte hij in 2019 de 2-jarige opleiding
contextgerichte zorg aan binnen Rapunzel en behaalde hiermee de titel systeemcounselor.
Binnen MUDICO ligt de focus op verschillende thema’s (ASS, angst, stemmings- en
gedragsproblemen) vanuit een gezinsgerichte benadering.