Kinderpsychologen

Anke Bellings

Gespecialiseerd in

Kinderpsychologie

Terug naar overzicht

Anke Bellings (°1987) studeerde in 2010 af aan de K.U. Leuven als Master in de klinische psychologie voor kinderen en adolescenten. Ze deed haar stage in huize Sint-Vincentius, een instelling binnen de bijzondere jeugdzorg. 
Daarna studeerde ze verder aan de K.H. Leuven en behaalde een bachelor kleuteronderwijs in 2013. Van daaruit ging ze als zorgcoördinator aan de slag binnen het gewoon basisonderwijs gedurende vijf jaar. 
Momenteel werkt ze in het buitengewoon basisonderwijs als kinderpsycholoog binnen het type basisaanbod (leerstoornissen) en type 9 (autismespectrumstoornis) . Ze biedt hier individuele en groepstherapie aan de kinderen aan, alsook ondersteuning aan ouders en leerkrachten. Ze deed hierbij ervaring op rond autisme, aandachts- en concentratieproblemen, leerstoornissen, emotionele problemen, angstproblematiek, trauma en hechting.
Anke zou in de toekomst graag nog een specialisatie-opleiding volgen rond hechting en/of speltherapie.
Binnen MuDiCo zal Anke zich vooral richten op de diagnostiek van ADHD/ADD, ASS, stemmings- en gedragsproblemen bij kinderen en jongeren. 
Anke is als psycholoog erkend door de psychologencommissie (erkenningsnummer 872130498).