Kinderpsychologen

Gonnie Vandenhoute

Gespecialiseerd in

Kinderpsychologie

Terug naar overzicht

Gonnie Vandenhoute (°1982) studeerde in 2007 af aan de KU Leuven als Master in de Klinische psychologie (Optie: kind, jeugdige en gezin). Tijdens haar stage in CGG Andante deed ze ervaring op in het begeleiden van kinderen en jongeren met psychische problemen en hun context. Ze werkte daarna bijna 10 jaar voor OLO vzw waar ze zich verder verdiepte in het begeleiden en verrichten van diagnostiek bij kinderen en jongeren met gedrags- en emotionele problemen als ook het ondersteunen van medewerkers.Om zichzelf verder te ontplooien als hulverlener startte zij in 2010 een therapieopleiding 'Contextuele hulpverlener’. Zij startte in 2011 ook in bijberoep in een Multidisciplinaire praktijk waar zij zowel kinderen, jongeren als hun ouders begeleidde.Zij ervoer dat ze vooral voldoening hield in het zelf aan de slag gaan met cliënten wat maakte dat ze besloot tot een carrièreswitch. Sinds 2017 is zij werkzaam in de Universitaire Kinder- en Jeugdpsychiatrie Antwerpen op de Zorgeenheid Crisisinterventie Adolescenten. Zij gaat daarbij zowel met de jongere zelf als de ouders aan de slag.

In zowel haar hoofd- als bijberoep zag ze regelmatig de impact van scheiding op kinderen, jongeren en ouders wat heeft gemaakt dat zij in 2019 is gestart met een opleiding tot Familiaal Bemiddelaar. Binnen MUDICO focust zij zich vooral op tweedelijnshulp voor kinderen en jongeren met gedrags- en emotionele problemen en hun context. Kinderen en jongeren staan steeds in verbinding wat maakt dat zij steeds de context betrekt. Daarnaast wil zij binnen MUDICO ook aan de slag gaan als Familiaal Bemiddelaar wanneer ze haar opleiding in 2021 afrond. Zij wil zich dan vooral toeleggen op het ondersteunen van gescheiden ouders in het maken van afspraken rond hun kinderen. 

Gonnie is als psycholoog erkend door de psychologencommissie (822109597).

 
What do you want to do ?
New mail