Kinderpsychologen

Danny Lambeens

Gespecialiseerd in

Kinderpsychologie

Terug naar overzicht

Danny Lambeens (° 1958) studeerde in 1982 af als licentiaat in de (klinische)psychologie aan
de K.U. Leuven.  Na ongeveer twintig jaar werkzaam te zijn geweest binnen de
volwassenzorg, in het centrum voor geestelijke gezondheidszorg Vlaams-Brabant Oost,
oriënteerde hij zich naar de jeugdhulpverlening, als gezinstherapeut, binnen zowel de
ambulante als residentiele kinder- en jongeren hulpverlening. Momenteel werkt hij nog als
gezinstherapeut in het Universitair Centrum van de KULeuven, campus Kortenberg, dit op
een kortdurende opname afdeling (drie maanden) voor jongeren tussen 14 en 18 jaar. Naar
opleiding toe engageerde hij zich in een langdurende psychoanalytische opleiding en werkte
hij de postgraduaat opleiding psychoanalytische psychotherapie af aan de Rijks Universiteit
Gent. Daarna rondde hij de opleiding specialistische gezinstherapie af in Den Hertog
Systemics te Nederland.
Binnen Mudico zal hij zich voornamelijk richten op gezinsdiagnostiek en -gesprekken, met
focus op de krachten van een gezin om, vanuit eigen interactie, samen verder te ontwikkelen
en oplossingen te zoeken.
Danny is als psycholoog erkend door de federale overheidsdienst om het beroep van klinisch
psycholoog uit te oefenen (visumnummer: 287823). Hij is lid van de Vlaamse Vereniging van
Klinisch Psychologen, de Belgische School voor Psychoanalyse (BSP) en de Nederlandse
Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie (NVRG).