Kinderpsychologen

Laura Verra

Gespecialiseerd in

Kinderpsychologie

Terug naar overzicht

 

 

Laura Verra (°1994) studeerde in 2019 af aan de KU Leuven als Master in de Klinische Psychologie, optie kinderen en adolescenten. Hiervoor behaalde zij in 2015 een professionele bachelor Sociaal Werk, met afstudeerrichting Maatschappelijk Werk, aan de PXL hogeschool te Hasselt. Na haar stages als maatschappelijk werker binnen de integrale jeugdhulp (contextbegeleiding) groeide haar interesse voor de ontwikkeling van kinderen en jongeren. Ze startte direct aan de opleiding psychologie aan de KU Leuven.

Laura deed haar stage als psycholoog op de afdeling kinderpsychiatrie in het Medisch Centrum Sint-Jozef te Munsterbilzen bij de leefgroep voor kinderen tussen 12 en 15 jaar. Hier deed ze zowel diagnostiek als begeleiding van jongeren en hun ouders. Onmiddellijk na haar stage, deed ze een jaar ervaring op bij de doelgroep van kinderen tussen 6 en 12 jaar. Vervolgens ging ze aan de slag bij de doelgroep van kinderen tussen de 15 en 18 jaar. Momenteel werkt Laura op het Centrum voor Kinderpsychiatrie (CvK) te Hasselt. Hier werkt ze met de doelgroep van kinderen tussen 6 en 12 jaar. Laura deed ervaring op bij diverse leeftijdsgroepen en kwam in aanraking met een brede waaier aan problematieken waaronder ASS, ADHD, hechtingsstoornis, stemmingsproblematiek, angstproblematiek, trauma, identiteitsontwikkeling, etc.

Binnen MuDiCO focust Laura zich op de diagnostiek en begeleiding van ADHD, ASS, hechtings-, stemmings-, persoonlijkheids- en gedragsproblemen. Ze werkt zowel met kinderen als met jongeren en richt zich ook naar ouders die moeilijkheden ervaren met hun kind en op zoek zijn naar handvaten in de opvoeding en/of aanpak van hun kind.

Laura is als psycholoog erkend door de psychologencommissie (erkenningsnummer: 942123894) en beschikt over een visum van klinisch psycholoog.

 
 
 
 
What do you want to do ?
New mail