Kinderpsychologen

Valerie Hermans

Gespecialiseerd in

Kinderpsychologie

Terug naar overzicht

Valerie Hermans (°1992) studeerde in 2015 af aan de Katholieke Universiteit Leuven als klinisch psychologe, optie kinderen en adolescenten. Ze liep stage in DAGG Sint-Truiden, waar ze werkte met kinderen en jongeren met uiteenlopende problematieken. Onmiddellijk na haar afstuderen heeft ze twee jaar gewerkt als gezins- en contextbegeleidster, dit bij CKG De schommel en thuisbegeleidingsdienst Amarilis. Ze heeft twee jaar gewerkt als psychologe in CAR Vijfhoek. Hier stond ze in voor ouderbegeleiding en individuele therapie voor kinderen met een autismespectrumstoornis en/of een ontwikkelingsachterstand. Momenteel werkt Valerie in CGG Maasland. Ze staat er in voor individuele therapie en diagnostisch onderzoek bij kinderen en jongeren en het ondersteunen van ouders middels ouderbegeleiding.

Binnen Mudico focust ze zich op de eerstelijnshulp, emotionele problemen, angsten, ADHD en ASS.

Valerie is als psycholoog erkend door de psychologencommissie (erkenningsnummer: 922123133). Ook is ze aangesloten bij de VVKP en BFP.