Kinderpsychologen

Pauline Maes

Terug naar overzicht

Pauline Maes (°1994) studeerde in 2017 af als Master in de klinische psychologie binnen de afstudeerrichting kinderen en adolescenten (KULeuven). Zij deed haar stage bij het psychiatrisch centrum Broeders Alexianen Tienen, waar ze zowel diagnostiek als begeleiding van jongeren en jongvolwassenen met een eetstoornis op zich nam. Naast eetstoornissen, kwam ze ook in contact met diverse sociale, emotionele en gedragsproblemen. Verder deed ze in het psychiatrisch ziekenhuis Asster ervaring op bij personen met zowel stemmings-, angst- als persoonlijkheidsproblematiek. Pauline is daarna haar loopbaan gestart als zelfstandige, waarbij ze naast MUDICO ook in het Leuvense een praktijk heeft.

Pauline schoolde zich afgelopen jaar bij in speltherapeutische technieken voor kinderen en jongeren en volgt een integratieve jaaropleiding in de experiëntiële en ontwikkelingsgerichte kinder- en jeugdpsychotherapie.

Binnen MUDICO focust Pauline zich voornamelijk op diagnostiek en psychologische begeleiding voor kinderen en jongeren met eetproblemen, angstproblemen en depressieve klachten.

 

Pauline is als psycholoog erkend door de psychologencommissie (erkenningsnummer: 942118656) en lid van de Vlaamse Vereniging voor Klinisch Psychologen