Orthopedagogen

Johan Straetemans

Terug naar overzicht

Johan Straetemans (°1982) studeerde in 2005 af aan de KUL als licentiaat in de pedagogische wetenschappen, afstudeerrichting orthopedagogiek (major gedragsproblemen, minor leerproblemen). Vervolgens deed hij ervaring op bij een school voor buitengewoon onderwijs alsook bij een dienst voor kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking en/of bijkomende beperkingen. Daarna heeft hij geruime tijd gewerkt in een centrum voor leerlingbegeleiding. Hier kon hij zich verder bekwamen op vlak van psychodiagnostisch onderzoek, begeleiding en ondersteuning van leerlingen, hun ouders en leerkrachten. Hier kreeg hij ook meer verantwoordelijkheid op vlak van kwaliteitszorg en kansenbevordering.

In het kader van zijn CLB-werking volgde hij verschillende opleidingen en vormingsdagen van diverse strekkingen. Voornamelijk de methodieken handelingsgericht en oplossingsgericht werken waren een bron van inspiratie.

Binnen MUDICO neemt hij diagnostiek bij kinderen en jongeren met ontwikkelings- en gedragsproblemen voor zijn rekening. Hij richt zich ook op de eerstelijnshulpverlening bij kinderen. Hij ondersteunt verder ook ouders bij het afstemmen van hun aanpak op de noden van hun kind.