Kinderpsychologen

Ilse Bogaert

Terug naar overzicht

Ilse Bogaert (°1991) studeerde in 2014 af aan de KULeuven als Master in de Klinische Psychologie, optie kinderen en adolescenten. Zij deed haar ervaringen op binnen het Centrum Geestelijke Gezondheidszorg te Leuven met een brede waaier aan problematieken. Daaropvolgend heeft ze zich gespecialiseerd in PraxisP - het praktijkcentrum van de faculteit Psychologie en Pedagogie (2015, KUL) - in de gedragstherapeutische diagnostiek en begeleiding van kinderen en jongeren. Op dit moment volgt ze de gedragstherapeutische opleiding voor kinderen en jongeren (2019, KUL).

Ilse heeft een passie voor de hele ontwikkeling die kinderen binnen de schoolcontext doormaken. In het kader van haar thesis heeft ze haar passie kunnen uitleven door zelf voor de klas te staan. Kinderen op een positieve en speelse manier stimuleren hun sociaal-emotionele vaardigheden te ontplooien, schenkt haar veel voldoening. Zo is ze na haar studies aan de slag geweest als zorgleerkracht, zowel in het reguliere onderwijs als buitengewoon onderwijs. Daar deed ze ervaring op wat betreft psychodiagnostisch onderzoek, begeleiding en ondersteuning van leerlingen, hun ouders en leerkrachten. 

Binnen MUDICO focust zij zich voornamelijk op eerstelijnshulp en specialiseert zij zich in diagnostiek en begeleiding van kinderen en jongeren met ADHD, trauma en gedragsproblemen. Ilse richt zich ook naar ouders die problemen ervaren met hun kind en op zoek zijn naar handvatten in de opvoeding en/of de aanpak van de problemen.

Ilse is als psycholoog erkend door de psychologencommissie (912113647) en is aangesloten bij de VVKP en BFP.