Kinderpsychiaters

Sarah Neven

Terug naar overzicht

Dr. Sarah Neven (°1984) studeerde in 2015 af als arts-specialist in de Kinder- en Jeugdpsychiatrie aan de Universiteit Gent. Dr. Neven zal vanaf 1 oktober 2015 consultaties doen in de praktijk MUDICO. Ze heeft ervaring met diagnostiek en begeleiding van zowel kinderen als adolescenten. Ze zal binnen MUDICO voornamelijk diagnostische vragen en kortdurende behandeltrajecten opnemen waarbij een multidisciplinaire aanpak centraal staat. Medicamenteuze behandeling kan aangeboden worden op indicatie, maar kadert steeds binnen een breder behandelplan. Daarnaast heeft zij een bijzondere interesse in de samenwerking en afstemming met belangrijke contextfactoren zoals ouders, scholen, CLB’s en huisartsen. Na diagnostiek kunnen overlegmomenten met verschillende zorgverleners aangeboden worden om de zorg rond een kind/jongere te coördineren.
Dr. Neven is lid van de Vlaamse Vereniging voor Kinderpsychiatrie (VVK).