Home Disciplines Auticoach

Auticoach

Wat is de opdracht van een auticoach?

 • Begeleiden en ondersteunen van kinderen, jongeren en volwassenen met autisme en hun omgeving (familie, vrienden, school,…)
 • Vraag gestuurde ondersteuning bieden.
 • De eigen ervaringen van de personen met ASS en hun omgeving integreren in de begeleiding.
 • Werken volgens het 2-sporenbeleid: in de eerste plaats aanpassen, verduidelijken van de omgeving en daarnaast vaardigheden aanleren.
 • Occasioneel geven van thuisbegeleiding

Wat kan er aan bod komen?

 • Verwerken van diagnose
 • Psycho-educatie (uitleg geven over autisme met zijn beperkingen en mogelijkheden)
 • Samen zoeken naar mogelijkheden, oplossingen, tips voor dagdagelijkse problemen vanuit de gestelde hulpvraag.
 • Emotiedifferentiatie
 • Omgaan met spanning: negatieve coping (probleemgedrag, woede-buien, zelfverwondend gedrag, ...) à positieve coping
 • Sensorische waarneming in kaart brengen en de nodige hulpmiddelen, trucs, … installeren   
 • School: samenwerken met school en CLB, structureren, studiekeuze, …
 • Psycho-educatie: relaties (vriendschap, liefde, …), grenzen, ASS, ...
 • Balans vinden in persoonlijke tijd, werktijd en vrije tijd
 • Visualiseren en voorspelbaar maken van een dag
 • Ouderondersteuning: psycho-educatie ASS, advies bij probleemgedrag, opvoedingsondersteuning, inzicht vergroten, inzicht in andere sensorische waarneming, …
 • Volgende ontwikkelingsdomeinen kunnen aan bod komen:
 1. Welbevinden (zelfbeeld, angsten, piekergedachten en stress.
 2. Sociale- en communicatieve vaardigheden (verduidelijken, concreet, visueel,…),
 3. Vrijetijdsvaardigheden,
 4. Werkgedrag,
 5. Zelfredzaamheid
 

21
04

deconventie logopedisten

Vanaf 1/5 zullen alle logopedisten binnen MuDiCO deconventioneren. Er ...

Lees meer

18
08

Vacature kinderpsycholoog

Er is een nieuwe vacature voor een kinderpsycholoog. Voor meer info ...

Lees meer