Home Disciplines Auticoach

Auticoach

Wat is de opdracht van een auticoach?

 • Begeleiden en ondersteunen van kinderen, jongeren en volwassenen met autisme en hun omgeving (familie, vrienden, school,…)
 • Vraag gestuurde ondersteuning bieden.
 • De eigen ervaringen van de personen met ASS en hun omgeving integreren in de begeleiding.
 • Werken volgens het 2-sporenbeleid: in de eerste plaats aanpassen, verduidelijken van de omgeving en daarnaast vaardigheden aanleren.
 • Occasioneel geven van thuisbegeleiding

Wat kan er aan bod komen?

 • Verwerken van diagnose
 • Psycho-educatie (uitleg geven over autisme met zijn beperkingen en mogelijkheden)
 • Samen zoeken naar mogelijkheden, oplossingen, tips voor dagdagelijkse problemen vanuit de gestelde hulpvraag.
 • Emotiedifferentiatie
 • Omgaan met spanning: negatieve coping (probleemgedrag, woede-buien, zelfverwondend gedrag, ...) à positieve coping
 • Sensorische waarneming in kaart brengen en de nodige hulpmiddelen, trucs, … installeren   
 • School: samenwerken met school en CLB, structureren, studiekeuze, …
 • Psycho-educatie: relaties (vriendschap, liefde, …), grenzen, ASS, ...
 • Balans vinden in persoonlijke tijd, werktijd en vrije tijd
 • Visualiseren en voorspelbaar maken van een dag
 • Ouderondersteuning: psycho-educatie ASS, advies bij probleemgedrag, opvoedingsondersteuning, inzicht vergroten, inzicht in andere sensorische waarneming, …
 • Volgende ontwikkelingsdomeinen kunnen aan bod komen:
 1. Welbevinden (zelfbeeld, angsten, piekergedachten en stress.
 2. Sociale- en communicatieve vaardigheden (verduidelijken, concreet, visueel,…),
 3. Vrijetijdsvaardigheden,
 4. Werkgedrag,
 5. Zelfredzaamheid
 

18
08

Vacature kinderpsycholoog

Er is een nieuwe vacature voor een kinderpsycholoog. Voor meer info ...

Lees meer

04
07

omleiding praktijk Kuringen

De brug in Kuringen is afgesloten, u kan best rijden over de ...

Lees meer