Home Disciplines Auticoach

Auticoach

Wat is de opdracht van een auticoach?

 • Begeleiden en ondersteunen van kinderen, jongeren en volwassenen met autisme en hun omgeving (familie, vrienden, school,…)
 • Vraag gestuurde ondersteuning bieden.
 • De eigen ervaringen van de personen met ASS en hun omgeving integreren in de begeleiding.
 • Werken volgens het 2-sporenbeleid: in de eerste plaats aanpassen, verduidelijken van de omgeving en daarnaast vaardigheden aanleren.
 • Occasioneel geven van thuisbegeleiding

Wat kan er aan bod komen?

 • Verwerken van diagnose
 • Psycho-educatie (uitleg geven over autisme met zijn beperkingen en mogelijkheden)
 • Samen zoeken naar mogelijkheden, oplossingen, tips voor dagdagelijkse problemen vanuit de gestelde hulpvraag.
 • Emotiedifferentiatie
 • Omgaan met spanning: negatieve coping (probleemgedrag, woede-buien, zelfverwondend gedrag, ...) à positieve coping
 • Sensorische waarneming in kaart brengen en de nodige hulpmiddelen, trucs, … installeren   
 • School: samenwerken met school en CLB, structureren, studiekeuze, …
 • Psycho-educatie: relaties (vriendschap, liefde, …), grenzen, ASS, ...
 • Balans vinden in persoonlijke tijd, werktijd en vrije tijd
 • Visualiseren en voorspelbaar maken van een dag
 • Ouderondersteuning: psycho-educatie ASS, advies bij probleemgedrag, opvoedingsondersteuning, inzicht vergroten, inzicht in andere sensorische waarneming, …
 • Volgende ontwikkelingsdomeinen kunnen aan bod komen:
 1. Welbevinden (zelfbeeld, angsten, piekergedachten en stress.
 2. Sociale- en communicatieve vaardigheden (verduidelijken, concreet, visueel,…),
 3. Vrijetijdsvaardigheden,
 4. Werkgedrag,
 5. Zelfredzaamheid
 

10
02

wachtlijsten

Door de grote toename van aanmeldingen, zijn we genoodzaakt op de ...

Lees meer

27
01

Vuistregels corona

Gelieve deze vuistregels in acht te nemen wanneer u de praktijk ...

Lees meer