Home Disciplines Logopedisten

Logopedisten

Waarvoor kan u bij ons terecht?

Moeilijkheden bij het leren kunnen zeer verscheidene oorzaken hebben. Daarom is het noodzakelijk dat zowel bij het onderzoek als bij de behandeling vakkundige mensen uit verschillende disciplines betrokken zijn. Iedereen is het erover eens dat vroegtijdig onderkennen zeer belangrijk is om de gevolgen te beperken.

De logopediste geeft op de eerste plaats behandeling (therapie) na een grondig onderzoek. Zo’n behandeling heeft tot doel de problemen/stoornissen op het gebied van spraakproblemen (zoals articulatie en stotteren), lezen, spelling, rekenen en taal te voorkomen, te beperken of te verhelpen. Hiervoor gebruikt de logopediste specifieke methodes die gegroeid zijn uit wetenschappen als geneeskunde, psychologie, opvoedkunde, taalkunde en uit de communicatiewetenschappen.

Naast de behandeling geeft de logopediste ook adviezen en informatie waarmee ze de omgeving van kinderen met problemen begeleidt.

Logopedie richt zich hoofdzakelijk op hulpverlening bij volgende problemen:

  • Spraakproblemen (zoals articulatie en stotteren)
  • Infantiele mondgewoonten en slikken
  • Leesproblemen
  • Spellingsproblemen
  • Rekenproblemen
  • Taalachterstand
 

21
04

deconventie logopedisten

Vanaf 1/5 zullen alle logopedisten binnen MuDiCO deconventioneren. Er ...

Lees meer

09
11

verhoging tarieven therapeuten

Vanaf januari 2022 zullen de tarieven van de psychologen verhoogd ...

Lees meer